Liên hệ – The Temptation Restaurant
 
Liên hệ

Nếu bạn cần sự giúp đỡ hay muốn cho chúng tôi biết điều gì, vui lòng liên hệ … Bạn có thể sử dụng mục này để tìm cách tốt nhất liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

TIN NHẮN


  ĐẶT BÀN
  Tiếng Việt

  Notice of special opening on Mondays for Christmas and New Year

  We are delighted to inform you that we will be opening on special Mondays during this festive season:

  1. December 25th (Monday) - Christmas Day
  2. January 1st (Monday) - New Year's Day

  Opening hours: Lunch: 11:00 AM - 2:00 PM, Dinner: 6:00 PM - 10:00 PM


  More DetailBook Yoour Dinner In Advance